Zvětšovací operace rtů

Plné a smyslné rty, které poutají pozornost. Symetrický tvar bez sebemenší chybičky. Ještě krásnější a svůdnější úsměv. Zvýšení atraktivity, podpora sebevědomí. Efektivní operace bez zvláštní přípravy.

 

Kdy jít na zvětšovací operaci rtů

Pro zákrok se rozhodují především lidé, kterým se nelíbí jejich úzké a nevýrazné rty. Operace je oblíbená hlavně mezi ženami, které jsou ovlivněny módním trendem plných rtů a chtějí zvýšit svou atraktivitu.

Zvětšovací operace však může mít významný psychologický efekt také u klientů, kteří mají problém s asymetrickým tvarem rtů. Ten je možné operací potlačit a zcela odstranit. Kromě chirurgického zvětšení rtu je možné aplikovat také injekční implantáty, tyto zákroky jsou však obvykle prováděny na pracovištích korektivní dermatologie.

Jak probíhá zvětšovací operace rtů a jak dlouho trvá?

Zvětšení rtů pomocí materiálů, které jsou přirozenou součástí těla: Při zvětšení rtů je možné využívat materiály tělu vlastní. Dokonalý ret je tak vytvořen pomocí tukové tkáně klienta či svalovými povázky, tělo snáší tuto metodu nejlépe.

Zvětšení objemu umělými materiály: Výhodou umělých materiálů je okamžitý výsledek. Někteří lidé mohou cizí předmět v těle snášet hůře, pro dosažení rychlého a trvalého zvětšení je však tato cesta nejvhodnější.

Chirurgické rozšíření vyříznutím kůže: Vyříznutím kousku kůže těsně nad červení rtu nebo pod nosem je možné dosáhnout trvale zvětšených rtů.

Operace s použitím slizničních laloků: Na vnitřních stranách rtů jsou použity slizniční laloky, které zajistí zvětšení rtů. Jizvy jsou uvnitř úst, proto nejsou viditelné. Operace zvětšení rtů je prováděna ve dvou krocích. Nejprve je zvětšena střední partie rtu, po třech měsících může být ret rozšířen i do stran. Efekt operace je okamžitý a dlouhodobý, klienti si mohou zvolit různé velikosti laloků, samozřejmostí je možnost vyrovnání případné asymetrie rtů.

Výkony trvají dle způsobu zvětšení od 10 minut do 45 minut.

Rekonvalescence po zvětšovací operaci rtů

Otok ustupuje obvykle již do sedmého dne po operaci, po deseti až dvanácti dnech jsou odstraňovány stehy. Výsledný tvar i velikost se maximálně do dvou měsíců plně stabilizují. Otok rtu je možné zmírnit jeho chlazením, případné asymetrie jsou odbourávány jemným mnutím rtu.

Jak předcházíme komplikacím po zvětšovací operaci rtů

Prevence komplikací začíná již před operací. Nejúčinnějším způsobem, jak předcházet problémům, je nepodcenit výběr správného a zkušeného operatéra, který navrhne vhodnou metodu pro každého pacienta.

Pokud jste tedy zvolili správný postup již od začátku, máte skoro vyhráno. Pro rychlejší rekonvalescenci je doporučeno vyplachování ústní dutiny heřmánkem, čímž se předchází zánětům nebo infekcím v ráně. 

Podrobné informace k zákroku zvětšení rtů.

operace, rty, zvětšení

Chcete více informací? Zeptejte se mě!

S Vaším dotazem můžete poslat i dvě fotografie.

ESTHÉ NA FACEBOOKU